KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY (KOSEK)

Kälviäläisestä näkökulmasta oli viisas päätös lähteä mukaan Kosekin toimintaan.
Olemme ajautuneet alueitten väliseen kilpailuun, joka kiristyy entisestään. On tärkeää, että Kokkolanseudulla on olemassa tehonyrkki, josta löytyy keskitetysti asiantuntemusta ja osaamista alueen markkinointiin, joka haistelee tuulet ja suhdanteet sekä toimii yritysten apuna ja tukena.

Kosek on nyt toiminut noin viiden vuoden ajan ja voidaan sanoa, että hyödyt yhteisestä kehitysyhtiöstä ovat kiistattomat.

Tämän vuoden ensimmäisessä elinkeinotoimikunnan kokouksessa tuli esille, että hankkeitten eteenpäin viemisessä on esiintynyt pientä takkuilua. Asiasta on keskusteltu ja uskon, että niin hankkeet kuin ohjelmatkin etenevät jatkossa jouhevasti eteenpäin.

LIIKUNTA ON TÄSMÄLÄÄKETTÄ HENKISEEEN JA FYYSISEEN HYVINVOINTIIN

Kävin Santahaassa hiihtämässä. Ladut olivat hyvässä kunnossa. Parasta oli kuitenkin se, että hiihtäjiä oli runsaasti. Parkkipaikalla oli ahdasta. Juuri ja juuri sai autonsa sijoitettua jotenkuten asiallisesti.

Tällaisella boomilla on jo kansanterveydenkin kannalta merkitystä. Liikkua kannattaa aina. Se investointi tuottaa varmasti ja sitä sijoitusta eivät heiluta Dow Jones- eikä Nasdaq-indeksit.

On hyvä, että koululiikunta on jälleen nostettu vakavasti keskusteluun. Tosiasia on, että osa lapsistamme ja nuorisostamme ovat huonokuntoisia. Se on vakava asia. Koululiikuntaa pitää ehdottomasti erityisesti yläasteikäisille lisätä. Se olisi ensimmäinen askel asiantilan parantamiseksi.

Tulee aina muistaa, että henkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

MAAKUNTA- JA VALTIONHALLINNON UUDISTUS

Aluehallintoa puuhataan suurempiin kokonaisuuksiin. Tämä tietäisi toteutuessaan Keski-Pohjanmaan liittämistä toiseen, isompaan maakuntaan. Tällaista hanketta pitää vastustaa.

Läänit joutavat mennä. Kuntien kannalta läänien merkitys on vähäinen. Oman läänin pääkaupunkiin Turkuun on kaikista pisin matka. Muiden läänien pääkaupungit ovat lähempänä. Suomi voisi olla yhtenä lääninä tai voisi lopettaa koko läänitysjärjestelmän.

Kuinka sitten pitäisi puolustaa omaa Keski-Pohjanmaan maakuntaa. On esitetty ja vedetty Nuts2-ohjelma strategiaksi. Tämän tilastointialueen turvin, joka käsittää pohjoisen Suomen eli Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Keski-Pohjanmaan, saimme kiistämättä tukilisää tälle ohjelmakaudelle.
Maakunnan tulevaisuuden sitominen tähän Nuts2-alueeseen on kuitenkin lentohiekalle rakentamista.

Meidän tulee tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä Kalajokilaakson suuntaan. Uskon, että Himangan ja Kalajoen tuleva kuntaliitos tiivistää koko Kalajokilaakson ja Kokkolan kanssakäymistä. Se on tärkeä asia, Keski-Pohjanmaan maakunnan olemassaolon yksi perusedellytys.

Tulee kuitenkin muistaa, että Kruunupyyn suuntautuminen Kokkolaan ja oikeushallinnon uudelleen järjestelyt ja monet muut asiat puoltavat Kokkolan ja Pietarsaaren yhteistyötä. Sieltäkin suunnalta on saatavissa maakunnan veturiin lisää voimaa. Maakuntamme tulevaisuus on meistä itsestämme kiinni. Tarvitaan laajaa näkemystä, pelkällä pohjoisen kortilla emme selviä.

AVOIN KIRJE VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

Valmistelutoimikunta on kokoontunut kerran ja linjannut asioita.
Se on istuttamassa luottamushenkilöitä (valmistelutoimikunnan jäseniä)
työryhmiin. Mielestäni sitä linjausta pitäisi vielä harkita.

Neljän kunnan synkronisointi yhdeksi on vaativa tehtävä. Se on pitkälti operatiivista toimintaa. Ei ole helppo tehtävä valita luottamushenkilöitä työryhmiin. Pitäisi olla joka kunnasta ja joka puolueesta edustaja. Mikä puolue ja mikä kunta pärjää ja mikä häviää?
Pitää myös huomioida, että eletään kunnallisvaalivuotta. Pelkään, että tarvittavat kehitystoimenpiteet ja uudistukset sekä elintärkeät talouden korjaustoimenpiteet politisoituvat ja vesittyvät.

Tällainen pomottaminen on vanhanaikaista ja antaa yleensä huonoja tuloksia. Valmistelutoimikunnan pitäisi panna hallintokunnat ja organisaatiot töihin ja antaa heille samoin kuin ylimmälle virkamiesjohdolle ohjeet ja selkeät talouden tavoitteet ja tukevan selkänojan. Nyt on kaikilla näytön paikka. Uskon, että tällä tavalla edeten pääsisimme parempaan tulokseen,

Tosi asia on, että tulevan uuden kaupungin talous tarvitsee kohennustoimenpiteitä. Huonot talouden luvut eliminoivat parhaatkin mainoskampanjat. Päätösvalta ei karkaa. Se on aina kaupungin hallituksella ja viime kädessä valtuustolla.

Nyt ei ole varaa missata hyvää ja ainutkertaista tilaisuutta. Jos valmistelutoimikunta ei kykene evästämään ja laittamaan tavoitteita virkakoneistolle, niin mitä sen jäsenet työryhmissäkään tekevät. Tässäkin tilanteessa on syytä erottaa valmistelu- ja päätösvalta.