DEMARIT TULKAA TÄHÄN PÄIVÄÄN

Sosialidemokraatit toistuvasti panevat nykyisen hallituspolitiikkansa epäonnistumiset entisten hallitusten syyksi. Erityisesti keskusta on ollut maalitauluna. Demarit antavat ymmärtää, että entiset keskustajohtoiset hallitukset eivät ole reagoineet kestävyysvajeeseen eikä muihinkaan tämän päivän ongelmiin. Viimeksi he kyselivät (KP 20.12), että missä on keskustan vastuu.

Muistellaanpa mitä esimerkiksi pääministeri Matti Vanhanen jo vuonna 2009 Rukan lumilta viestitti. Hän toi selkeän tahdon ilmaisun siitä, että työuria pitää pidentää ja kestävyysvajetta pienentää.

Siitähän demarit mellakan nostivat. Silloinen ja nykyinen demarijohtaja Jutta Urpilainen kimpaantui ja uhkasi yleislakolla. Koko demarijohto oli herhiläisinä pääministeri Vanhasen kimpussa.

Veroasioissa demarien on turha syyttää ketään muita linjattomuudesta. Muistamme hyvin, miten he nostivat tasaveron vaaliaseeksi. Puheenjohtaja Jutta Urpilainen kirjoitti tasaveroista muun muassa blogissaan 8.2.2011: ”Jakaaksemme laman taakkaa oikeudenmukaisemmin tulee entistä suurempi osa verotuksesta hoitaa veronmaksukyky huomioiden. Ei tasaverolla, jossa köyhä ja rikas maksavat saman veroprosentin. Ne, joilla tuloja on, osallistukoot isommalla osuudella talouden tervehdyttämistalkoisiin.”

Arvoisat demarit. Meillä Suomessa on kyllä jo nyt käytännössä käytössä tasaveromalli.
Vain pieni osa valtion verotuloista tulee progressiivisesta tuloverosta. Loput verotulot tulevat tasaveroista kuten alv-, kiinteistö-, sähkö-, bensiini-, energia ym. veroista sekä veroluontoisista maksuista, jotka ovat samat kaikille tuloihin katsomatta. Demareiden verolinjasta en minä ainakaan saa selvää eikä kaikesta päätellen suuri yleisökään. On pakko kysyä onko heillä sellainen ja miten kävi verovaalilupauksen kanssa?

Nykyisen hallituksen suurin virhe on ollut se, että se on korskeasti ja ylimielisesti vienyt kuntarakenne-, kuntarahoitus- ja soteuudistusta eteenpäin. Parlamentaariselle valmistelulle on viitattu kintaalla ja asiantuntijat on valjastettu hallituksen tiukkiin valjaisiin. Tämä autoritäärinen toimintapa pani jäihin vapaaehtoiset kuntaliitokset, joita keskustan hallituskausilla tehtiin. Se on ollut suuri vahinko.

Arvoisat sosialidemokraatit, en usko että kannatus nousee entisiä hallituksia moittimalla ja syyttelemällä. Tulkaa tähän päivään ja tehkää uskottavampaa politiikkaa.

Olen aina arvostanut punamultayhteistyötä. Sillä on kunniakkaat perinteet ja saavutukset.