SIPILÄ SOVUN RAKENTAJANA

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen mukaan nyt esitetty sote-malli on keskustan kotikunta-maakuntamallin mukainen.

Tiilikaisen tiedotteen mukaan kunnissa päätetään jatkossakin esimerkiksi lasten päivähoidosta, peruskoulusta, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista, asuinviihtyvyydestä ja elinvoimasta.

Palveluiden järjestämisvastuu on hallituksen ja opposition tekemän kompromissin mukaan viidellä sote-alueella, mutta kunnat toimivat tuottajina. Tiilikaisen mielestä tämä nopeuttaa pääsyä lääkärille.

Sote-uudistus on keskeinen osa hallituksen rakennepakettia, jolla on tarkoitus kuroa umpeen kestävyysvajetta.

Keskusta on aina ollut vastuunkantajapuolue. Niin nytkin. Kun isänmaan etu oli saada kauan velloneessa sote-asiassa ratkaisu, niin puolueemme puheenjohtaja Juha Sipilä tuli sovinnon tekijänä ja konkelon laukaisijana esiin.

Jos sote-solmu olisi jäänyt seuraavan hallituksen aukaistavaksi, olisi se merkinnyt talousmurheitten lisäksi ylivoimaista taakkaa uudelle hallitukselle.

Tästä syntyneestä sopimuksesta rakennamme parlamentaarisin voimin Suomelle hyvän sosiaali-ja terveysjärjestelmän.

Johtajien pitää tehdä ratkaisuja eikä siinä ehdi jokaiselta puolueen jäseneltä kysyä mielipidettä. Maan etu menee kaiken edelle.

Keskustalla on hyvä puheenjohtaja Juha Sipilässä.

 

HIMMELIN TEKIJÄT

”Kokoomuksen kaavailema sote-malli kääntää alkuperäisen sote-suunnitelman päälaelleen. Uuden mallin mukaan peruspalvelut jäävät entiselleen ja erikoissairaanhoito keskitetään viidelle erityisvastuualueelle, jotka keskittyisivät Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille.

Kokoomuksen sote-mallin mukaan Kokkolan erikoissairaanhoito siirtyisi Oulun ervan vastuulle, mikä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan toimitusjohtaja Hannu Pajunpään mukaan ei ole herättänyt ihastusta alueella.

– Suurin huolenaihe on se, että tulee supervahva erva, joka päättää koko erikoissairaanhoidosta. On olemassa vaara, että yhteistyön rakentaminen vaikeutuu jos hallinnollinen neuvottelukumppani on erva-alueella. Sikäli kun olen ymmärtänyt, kokoomuksen ehdotuksen keskeinen ajatus on hallinnollinen keskittäminen. Pitäisin tärkeänä, että päätösvalta säilyy myös tällä alueella.

Alkuperäisen sote-uudistuksen lähtökohta oli perusterveydenhoidon ongelmakohtien ratkaisu ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio. Kokoomuksen sote-mallia on kritisoitu siitä, että se uudistaa vain terveydenhuollon toimivan osan, eli erikoissairaanhoidon. Täyskäännös aikaisemmasta suunnitelmasta herättää ihmetystä.

– Ehkä esitys kuvastaa sitä, että lausunnolla olevassa sote-lakiehdotuksessa on perustuslain soveltamiseen liittyviä kysymysmerkkejä ja nyt kompastuskohdista yritetään päästä yli. Toivoisin, että meidän alueelta löytyisi poliittista valmiutta ja halua lähteä rakentamaan omaa toimintamallia mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, Pajunpää sanoo.

Sote-termit:

Erva: Erityisvastuualueet, eli Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistolliset keskussairaalat.

Vastuukunta: Vastuukunta huolehtii muiden kuntien puolesta lakisääteisten palvelujen järjestämisestä. Vastuukuntamallin vaihtoehtona on kuntayhtymä.

Sote-integraatio: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun organisointi mahdollisimman laajasti samalle taholle. Integraation tavoitteena on saada sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto selkeästi yhdelle alueensa väestöstä vastaavalle taholle.

Peruspalvelut: Peruspalveluilla tarkoitetaan useimmiten kuntien tai kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden vastuulle kuuluvia lakisääteisiä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen palveluja.”

Näin kirjoitti tämän päiväinen maakuntalehti Keskipohjanmaa. Keskustan ajama maakuntamalli on saanut Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen johtamalta hallitukselta täyslaidallisen. Keskustan mallia on nimitetty himmeliksi ja vaikka miksi.

Tästä Kataisen hallituksen mallista on tulossa oikein himmeleitten himmeli. Oljet tähän käsittämättömään himmeliin hommaavat kiltisti Urpilaisen johtamat demarit.

On aikoihin eletty.