TERVEYDENHUOLTOMME HUOMINEN

Olen huolestunut Kokkolan ja maakuntamme terveydenhuollosta. Sen ymmärrän, että kotikaupungimme Kokkola hitsaa perusterveydenhuoltoaan ja sosiaalitointaan mahdollisimman hyvin yhteen. Se on tärkeä projekti jo talouden näkökulmasta katsottuna. Senkin alleviivaan, että hyvin hoidettu perusterveydenhuolto säästää erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Mutta sitä en ymmärrä, jos Kokkola aloittaa kilpavarustelun keskussairaalan kanssa. En usko, että erikoissairaanhoidon palvelut tulisivat halvemmiksi kaupungin itsensä tuottamina. Erikoissairaanhoidon hinnasto koostuu pääosin palkoista, huippulaitteistosta  ja yhä kallistuvista ja tehokkaammista lääkkeistä ja materiakustannuksista. Ei tämän tason hoito halpene vaikka seinät vaihtuisivat eri nimisiin. Eivätkä maakunnan maksuosuudet haitaksi ole Kokkolan erikoissairaanhoidon menoille.

Kun otetaan vielä huomioon, että keskussairaalamme hakee paikkaansa ja käy paraikaa määrätynlaista reviiritaistelua mm synnytysten osalta ja muutoinkin, niin kaikenlaiset veneen keikuttelut ja epävarmuuden esiinheittämiset suurimman maksajan taholta tekevät järkiperäisen kehittämistyön keskussairaalassa vaikeaksi.

Toivottavasti keskussairaalan kehittämisseminaarissa muutamat puheenvuorot olivat yksityisajattelua. Sellaistakin on lupa harrastaa. Mutta on syytä muistaa, ettei näin suuria asoita hetkessä avainta kääntäen saada muuttumaan.

Toivottavasti näihin ihmisten ykköspalveluihin suhtaudutaan myös kaupungin päättäjien taholta maltilla ja järjellä. Eikä ammattilaistenkaan mielipiteitä kannata noin vaan sivuun heittää.

Maakuntamme terveysasioissa on syytä edetä rakentaen ei repien.