JÄRJESTELYTOIMIKUNNASSA RATKAISUJA

Eilen pidetyssä Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitosasioita valmistelevassa järjestelytoimikunnassa tehtiin ratkaisut tärkeistä virkajärjestelyistä.

Kälviän kunnanjohtaja Timo Mämmistä tulee vuodenvaihteessa kansliapäällikkö ja kaupunginjohtajan varamies. Ullavan kunnanjohtaja Jouko Klemolasta tehtiin yhteysjohtaja, jonka toimenkuvaan kuuluvat maaseutuasiat ja aluetoimistot. 

Päätöksenteon uskottavuuden kannalta oli hyvä asia, että pitkään pöydällä olleet avoimet asiat saatiin ratkaistua. Kun tehdyt päätökset syntyivät yksimielisesti, niin tästä on hyvä jatkaa.

Myös paljon puhutut Kälviän tieinvestoinnit järjestelytoimikunta tiukan väännön jälkeen siunasi. Kyllä ridankyläläiset ja passojalaiset tarvitsevat kulkukelpoisen liikenneväylän hoitaessaan arjen asioita. Hyvä näin.

Eilinen järjestelytoimikunnan kokous antoi uskoa, että yhteistyö löytää uomansa ja tarvittaessa yhteinen sävel löytyy.

NAVIGOINTIA

Monella on autossaan navigaattori, joka neuvoo mikä suunta, mikä reitti pitää valita päästäkseen päämääräänsä.

Kuntapäättäjilläkin pitäisi nyt olla navigointilaite povitaskussaan, että pysyisivät kartalla. Murros ja muutosten tuulet puhaltavat nyt navakasti. Paras-hanke ja sen vaatimat toimenpiteet ovat tulleet konkreettisesti kuntalaisten tietoisuuteen ja päättäjien agendoille. Se ei ole ollutkaan unta eikä vouhotusta vaan totisinta totta.

Kun seuraa jokilaaksojen Jyta-hanketta ja muutoinkin ympärillä käyvää kuhinaa, niin olen entistä vakuuttuneempi, että kälviäläiset valitsivat oikean reitin. Voi sanoa, että on suuri helpotus, ettemme ole jokilaaksojen kanssa kamppailemassa palvelujemme järjestämisestä.

Kokkolanseudun kehitysnäkymät ovat hyvät. Mahdollisuudet eivät ole yhdessä korissa. Monen työssäkäyntialueemme elinkeinohaaran näkymät ovat kerrassaan lupaavat. Globaalissa kilpailussa tulee toki takaiskujakin. On erittäin valitettavaa, että elintarviketeollisuuden osaamista ja työpaikkoja lähtee alueelta juuri kun tuotteiden hinnat ovat selkeässä noususuunnassa.

Vaikka reitti on valittu oikein, niin tarvitsemme uudessa Kokkolassakin navigointia. Meidän on tehtävä oikeita päätöksiä. Kaupungin talous on saatava vakaammaksi. Jos pelimerkit uhkaavat loppua, silloin on hälytyskellojen soitava päättäjien päissä.

Kokkolan huominen on haasteellinen. Sen takaavat jo yksistään terveydenhoidon ja perusturvan nopeasti lisääntyvät kustannukset.

KUNTALIITOSSEMINAARI

Eilen pidettiin Kokkolassa valmistelutoimikunnan toimesta kuntaliitosseminaari, jossa päivitettiin tämän hetkinen yhdistymisneuvottelujen tilanne.

Työryhmien, joita kaikkiaan on uskokaa tai älkää noin sata, yleistä valmistelutilannetta purki valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Pentti Haimakainen, neuvottelujen aikataulua ja niiden tulevaa etenemistä Seppo Kässi, sivistystoimen valmistelua Erkki Koivukangas, teknisen ja ympäristötoimen valmistelua esitteli Eino Pihakari sekä sosiaali- ja terveystoimen tilannetta Timo Mämmi. Lisäksi yhdistyssopimuksen mukaista maaseutuohjelmaa esitteli keskeisiltä osiltaan professori Olli Rosenqvist.

Yhteenvetona voisi sanoa, että työryhmät ovat suurin piirtein aikatauluissaan. Paljon on tehty työtä. Ei ole helppoa hitsata neljän kunnan erilaisia toimintakulttuureita ja intressejä yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuullun perusteella voisi sanoa, että asioissa on edistytty ja työryhmien yhteishenki on hyvä. Kaikista puheenvuoroista kuulsi, että nyt on rakentamisen, ei repimisen aika.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus evästää valmistelutoimikuntaa. Maaseudun mahdollisuudet asumisen monimuotoisuuteen sekä kalastuksen ja metsästyksen merkitys nousivat aiheellisesti keskusteluissa esille. Tilaisuudessa todettiin myös, että uusia
vetovoimatekijöitä pitää löytää entisten rinnalle, jotta voimme pärjätä yhä kovenevassa alueitten välisessä kilpailussa.

Itse korostin liittyvien kuntien lähipalvelujen suurta merkitystä. Lisäksi toin esille sen, että uuden kaupungin tulisi hyödyntää koko alueensa infraa. Yhtenä esimerkkinä meillä Kälviällä on vasta ajanmukaiseksi saneerattu kunnanvirasto. Sitä ei kannata pitää vajaakäytössä.

Esitin myös huoleni terveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveyskeskusten krooninen lääkärivaje on tämän hetken todellisuutta myös meidän alueella. En usko, että tätä vaikeaa ja akuuttia ongelmaa voidaan korjata pelkästään rahalla. Olisi syytä tarkastella myös rakenteita. On turha puhua maakunnallisista järjestelmistä päivystyksenkään osalta, jos ei ole lääkäreitä päivystämään.

Terveyshallinto uudessa Kokkolassa ja maakunnassakin pitäisi saada yksiin käsiin ja turhat jarruttavat rajapinnat museoon. Toivottavasti uusi valmistuva terveyslaki ohjaa asioita tähän suuntaan. Tällä en tarkoita sitä, että erikoissairaanhoito tulisi kaiken sanelevaksi päällepäsmäriksi.

KUNTALIITOSPROSESSI TARVITSEE RAKENTAJIA

Kuntaliitosta valmistelevan valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Pentti Haimakainen kävi eilen esittelemässä Kälviän valtuustolle prosessin tämänhetkistä tilannetta. Se oli hyvä käynti. Pentti esitteli kattavasti valmistelun vaiheita ja kertoi avoimesti myös omat käsityksensä pöydällä olevista kapeikkopaikoista.

Tuntuu uskomattomalta, että kahden liittyvän kunnan kunnanjohtajan sijoittelusta on noussut melkein pääasia näin suuressa ja historiallisestikin merkittävässä ratkaisussa. Mielestäni siinä on muutamalla poliitikolla selvä mittakaavavirhe. Kysymys on ylimenovaiheen ratkaisuista. Tiedossa on jo nyt tulevia virkaratkaisuja, joilla poliittinen tasapaino saadaan aikaan.

On tärkeätä, ettei juututa vaan prosessi jatkuu. Yksittäisiin ongelmakohtiin on etsittävä rakentavasti ratkaisua. Muutokselle on annettava sijaa majatalossa. Uutta virtaa, uskallusta ja tuoreita menettelytapoja tarvitaan, jos meinataan pitää uusi Kokkola terveellä tiellä. Huominen julkisten palvelujen tuottamisessa on kiistattoman haasteellinen.

Syksyn tulevat kunnallisvaalit eivät ole riittävä peruste pilata hyvää yhteishenkeä, joka on vallinnut tähän saakka neljän kunnan kesken koko liitosneuvottelujen ajan. Nyt tarvitaan sellaisia voimia, jotka rakentavat ja pitävät luottamusta yllä. Valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Pentti Haimakainen kuuluu tähän joukkoon.

AVOIN KIRJE VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

Valmistelutoimikunta on kokoontunut kerran ja linjannut asioita.
Se on istuttamassa luottamushenkilöitä (valmistelutoimikunnan jäseniä)
työryhmiin. Mielestäni sitä linjausta pitäisi vielä harkita.

Neljän kunnan synkronisointi yhdeksi on vaativa tehtävä. Se on pitkälti operatiivista toimintaa. Ei ole helppo tehtävä valita luottamushenkilöitä työryhmiin. Pitäisi olla joka kunnasta ja joka puolueesta edustaja. Mikä puolue ja mikä kunta pärjää ja mikä häviää?
Pitää myös huomioida, että eletään kunnallisvaalivuotta. Pelkään, että tarvittavat kehitystoimenpiteet ja uudistukset sekä elintärkeät talouden korjaustoimenpiteet politisoituvat ja vesittyvät.

Tällainen pomottaminen on vanhanaikaista ja antaa yleensä huonoja tuloksia. Valmistelutoimikunnan pitäisi panna hallintokunnat ja organisaatiot töihin ja antaa heille samoin kuin ylimmälle virkamiesjohdolle ohjeet ja selkeät talouden tavoitteet ja tukevan selkänojan. Nyt on kaikilla näytön paikka. Uskon, että tällä tavalla edeten pääsisimme parempaan tulokseen,

Tosi asia on, että tulevan uuden kaupungin talous tarvitsee kohennustoimenpiteitä. Huonot talouden luvut eliminoivat parhaatkin mainoskampanjat. Päätösvalta ei karkaa. Se on aina kaupungin hallituksella ja viime kädessä valtuustolla.

Nyt ei ole varaa missata hyvää ja ainutkertaista tilaisuutta. Jos valmistelutoimikunta ei kykene evästämään ja laittamaan tavoitteita virkakoneistolle, niin mitä sen jäsenet työryhmissäkään tekevät. Tässäkin tilanteessa on syytä erottaa valmistelu- ja päätösvalta.