KUNTALIITOSSEMINAARI

Eilen pidettiin Kokkolassa valmistelutoimikunnan toimesta kuntaliitosseminaari, jossa päivitettiin tämän hetkinen yhdistymisneuvottelujen tilanne.

Työryhmien, joita kaikkiaan on uskokaa tai älkää noin sata, yleistä valmistelutilannetta purki valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Pentti Haimakainen, neuvottelujen aikataulua ja niiden tulevaa etenemistä Seppo Kässi, sivistystoimen valmistelua Erkki Koivukangas, teknisen ja ympäristötoimen valmistelua esitteli Eino Pihakari sekä sosiaali- ja terveystoimen tilannetta Timo Mämmi. Lisäksi yhdistyssopimuksen mukaista maaseutuohjelmaa esitteli keskeisiltä osiltaan professori Olli Rosenqvist.

Yhteenvetona voisi sanoa, että työryhmät ovat suurin piirtein aikatauluissaan. Paljon on tehty työtä. Ei ole helppoa hitsata neljän kunnan erilaisia toimintakulttuureita ja intressejä yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuullun perusteella voisi sanoa, että asioissa on edistytty ja työryhmien yhteishenki on hyvä. Kaikista puheenvuoroista kuulsi, että nyt on rakentamisen, ei repimisen aika.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus evästää valmistelutoimikuntaa. Maaseudun mahdollisuudet asumisen monimuotoisuuteen sekä kalastuksen ja metsästyksen merkitys nousivat aiheellisesti keskusteluissa esille. Tilaisuudessa todettiin myös, että uusia
vetovoimatekijöitä pitää löytää entisten rinnalle, jotta voimme pärjätä yhä kovenevassa alueitten välisessä kilpailussa.

Itse korostin liittyvien kuntien lähipalvelujen suurta merkitystä. Lisäksi toin esille sen, että uuden kaupungin tulisi hyödyntää koko alueensa infraa. Yhtenä esimerkkinä meillä Kälviällä on vasta ajanmukaiseksi saneerattu kunnanvirasto. Sitä ei kannata pitää vajaakäytössä.

Esitin myös huoleni terveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveyskeskusten krooninen lääkärivaje on tämän hetken todellisuutta myös meidän alueella. En usko, että tätä vaikeaa ja akuuttia ongelmaa voidaan korjata pelkästään rahalla. Olisi syytä tarkastella myös rakenteita. On turha puhua maakunnallisista järjestelmistä päivystyksenkään osalta, jos ei ole lääkäreitä päivystämään.

Terveyshallinto uudessa Kokkolassa ja maakunnassakin pitäisi saada yksiin käsiin ja turhat jarruttavat rajapinnat museoon. Toivottavasti uusi valmistuva terveyslaki ohjaa asioita tähän suuntaan. Tällä en tarkoita sitä, että erikoissairaanhoito tulisi kaiken sanelevaksi päällepäsmäriksi.