JULKISTA TERVEYDENHOITOA PITÄÄ PUOLUSTAA

Tällä hetkellä näyttää siltä, että markkinavoimat pitävät yleistä terveydenhoitoa niskalenkillä sillassa. Se on epämukava tilanne. Suomalaisten perusturvan tärkeä pilari on ollut julkinen terveydenhuolto. Sen tehtävänä on  taata varallisuudesta riippumatta kaikille tasapuolinen mahdollisuus terveyspalveluihin. Toki alueellisia eroja palvelujen saannissa maassamme on ollut ja on.

Maan hallituksen pitää pystyä ratkaisemaan mihin suuntaan edetään. Selkeä rajankäynti on tehtävä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon roolien kesken. Julkinen terveydenhuolto on monin paikoin kriisissä. Kalliit keikkalääkärit käyvät auttamassa mutta myös rahastamassa ahdinkoon joutuneita kuntia.  Vanhasen hallituksen pitää uuden terveyslain nojalla nostaa  perusterveydenhoidon asemaa.

Julkisen terveydenhuollon tulee olla jatkossakin suomalaisen hyvinvointivaltion yksi tärkeä tunnusmerkki. Sitä pitää puolustaa kaikilla rintamilla. Suomalaisten terveyden hoitoa ei pidä myydä markkinavoimille. Yksityinen terveydenhuolto olkoon julkiselle terveydenhuollolle täydentävä vaihtoehto.