HENKILÖSTÖPOLITIIKKA ON TAITO- JA TAHTOLAJI

Henkilöstö on palveluja myyvissä yrityksissä tärkein menestystekijä. Henkilökunnan hyvinvoinnista kannattaa pitää hyvää huolta. Tämä pätee myös julkiseen sektoriin. Kuntien ja kaupunkien kannattaa panostaa henkilöstöpolitiikkaan. Se on sekä taito- että tahtolaji.

Kokkolassa on viime ajat riepoteltu johtavia viranhaltijoita sekä syystä että syyttä. Toki voi vähäiselläkin tuntemuksella sanoa, että kaupunki on potenut jonkinasteista johtajuusvajetta. Tämä koskee sekä luottamus- että viranhaltijapuolta.  Kyllä se julkinen kieriskely mudassa saisi jo loppua. Tällainen jatkuva höyhentäminen kokee kaupungin julkikuvan päälle.  

Todetut puutteet ja virheet kehitysjohtaja Jarmo Nissin toiminnassa ovat olleet kuitenkin sellaisia, ettei niistä järin suuria sanktioita voi langettaa. Korkeintaan tukistaa. Siksi olisi ollut parempi kuin tämän illan kaupunginvaltuusto olisi myöntänyt vastuuvapauden myös hänelle. Turha tukistamista on jatkaa yli kesän. Olisi ollut perusteltu syy panna kirjan kannet kiinni ja siirtyä normaaliin päiväjärjestykseen ja antaa työrauha. 

Menestyvä henkilöstöhallinto on joustavaa, kannustavaa ja oikeudenmukaista.