KAIVOSALAN JA YMPÄRISTÖN ON PÄÄSTÄVÄ SOPUSOINTUUN

Suomi kaipaa kipeästi uusia kasvualoja. Nokian luisuminen on saatava korvatuksi muilla aloilla. Kaivosteollisuudesta voi muodostua todellinen kasvuala, joka nostaa Suomen.

Koulutus saattaa kuitenkin muodostua pullonkaulaksi. Henkilöstötarpeet ovat niin suuret, että koulutustarjontaa on oltava paljon. Lisäksi kaivosalan on pystyttävä parantamaan imagoaan. Nuoret eivät hakeudu alan koulutukseen, jos alan maine on huono.

Huonosti hoidetut ympäristöasiat voivatkin nousta esteeksi koko kaivosalan laajenemiselle ja uusien hankkeitten toteuttamiselle.

Myös metallien hintataso vaikuttaa ratkaisevasti laajennussuunnitelmien toteutumiseen. Monta vuotta tilanne on ollut varsin suotuisa. Se tietäisi esimerkiksi sitä, että Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksesta olisi tänä vuonna tulossa rakentamispäätös.

Kun kansainvälisestä taloudellisesta epävarmuudesta päästään, se tietää metallien hinnannousua.

Työtä ja toimeentuloa Suomi kaipaa tulevinakin vuosina. Ympäristön ja kaivosteollisuuden on löydettävä sellainen sopusointu, jolla voidaan mennä eteenpäin ja taata alan kullanarvoiset työpaikat