VANHUSTEN OIKEUDET SYYNIIN SUOMESSAKIN

Viime vuonna Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan hoivakodissa asuvan vanhuksen lääkkeistä yli puolet voi olla turhia, toisistaan tehoa vieviä tai jopa haittaa aiheuttavia.

Monien mielestä vanhusten rauhoittaminen aiheettomasti lääkkeillä on samanlainen ihmisoikeusloukkaus, kuin sitominen tuoliin tai vuoteeseen. Saksassa se on jo vuosia sitten kriminalisoitu ja sallittu vain potilaan edunvalvojan tai oikeuden luvalla.

Meillä Suomessakin vanhusten hoidossa on paljon korjattavaa. Meitä edeltävä sukupolvi ansaitsee turvatun vanhuuden. Sen he ovat ansainneet.