PEILIIN KATSOMISEN PAIKKA

”Kyselytutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on mieluummin Oulussa työttömänä kuin palaa töihin kotiseudulleen”.

Monella on kotikunnastaan kielteinen mielikuva: paikallispoliitikot siellä riitelevät keskenään eikä nuoria kuunnella. Kaupunkeihin jäädään myös harrastusten ja ystäväpiirin vuoksi.

Tutkimuksen mukaan kuntien pitäisi harjoittaa kouluissa kotiseutupedagogiikkaa eli opettaa arvostamaan omaa synnyinseutua alakoulusta lähtien.

Kyllä tällainen tutkimus panee ajattelemaan. Jos nuorten mielestä ollaan mieluummin kaupungissa työttömänä kuin kotiseudulla töissä? Niin on pakko todeta, että jossain kasvatuksen vaiheessa on menty metsään.