ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

Tänään pidettiin Kokkolassa keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraporttia. Hankkeen tämän hetkistä tilaa esitteli maakuntajohtaja Altti Seikkula.

Hankkeen valtakunnallinen valmistelutyöryhmä esittää, että valtion aluehallinto kootaan kahteen viranomaiseen. Nykyisten lääninhallitusten. työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät organisoidaan uudelleen. Työniminä ehdotetaan käytettäviksi ” Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus” ja ”Aluehallntovirasto.”

Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus (ELLU) vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla. Aluehallintovirasto (ALLU) vastaa lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon ohjauksesta sekä lainsäädännön toteutumisen valvonnasta.

Maakuntien liitot velvoitetaan aluekehittämislaissa yhteistoimintaan maakuntaa laajemmalla alueella ylimaakunnallisissa strategisesti merkittävissä asioissa enintään noin yhdeksälle yhteistoiminta-alueelle.

Maakunnan liittojen yhteistyöalueet muodostetaan maakunnan liittojen ja niiden jäsenkuntien ehdotusten pohjalta. Mikäli yhteistoiminnan järjestämisestä ei löydy maakuntien kesken ratkaisuja, yhteistyöalueet laaditaan valtioneuvoston johdolla.

Kokkolan keskustelutilaisuuden puheenjohtajana toimi MTK:n toimitusjohtaja Jouni Jyrinki Kalajoelta. Kommenttipuheenvuorot oli varattu Sievin kunnanjohtaja Markku Koskelle, K-P:n yrittäjäjärjestön kalajokiselle puheenjohtajalle Erkki Isopahkalalle, MTK:n K-P puheenjohtajalle Markku Kiljalalle Reisjärveltä, Kauppakamarin puheenvuoron käytti toimitusjohtaja Eino Laukka ja Kokkolan kaupungin näkemyksiä selvitti suunnittelupäällikkö Seppo Kässi.

Lisäksi puheenvuoroja käyttivät organisaatioidensa näkökulmasta Chydenius-instituutin johtaja Mikko Viitasalo, koulutuskuntayhtymän johtaja Jukka Ylikarjula ja keskussairaalan johtaja Hannu Pajunpää. 

Tilaisuus oli asiallinen ja informatiivinen. Siellä ei otettu vielä tiukkaa kantaa mihinkään suuntaan. Paikalle ei päästetty median edustajia. En tiedä miksi. Ei tällaista hanketta voi salaa viedä eteenpäin. Tarvitaan avointa keskustelua ja tosiasioitten tunnustamista.

Kokkolan kaupunginhallitus on jo lausunut asiasta mielipiteensä. Mielestäni ei ole järkevää viedä Keski-Pohjanmaan maakuntaa ilman Kokkolan hyväksyntää suuntaan eikä toiseen. Asia tullee vielä käsiteltäväksi Kokkolan kuntaliitosta valmistelevaan järjestelytoimikuntaan.