PRESIDENTTI SAHAA OMAA OKSAANSA

Oudolta vaikuttaa presidentti Tarja Halosen itsepintainen halu nimittää sosialidemokraatti Ritva Viljanen sisäasianministeriön kansliapäälliköksi vastoin hallituksen yksimielistä tahtoa ja esitystä.

Kokoomuslaisen sisäministeri  Anne Holmlundin johdolla nimitystä on valmisteltu huolellisesti ja laajasti haastatteluineen kaikkineen. Näiden valmistelujen ja selvitysten jälkeen hallitus esittää EU:n rajaturvallisuusviraston päällikkö Ilkka Laitista kyseiseen virkaan. Ilkka Laitinen on hallituksen mielestä sopivin ja pätevin tähän tehtävään. Poliittisesti Laitinen on sitoutumaton. Myös ulkopuolinen konsultti tukee Laitisen valintaa.

Presidentin tukema aatesisar Ritva Viljanen on hoitanut tätä sisäministeriön kansliapäällikön tointa yhden viisivuotiskauden. Hallituksella on painavat perusteet vaihtaa kansliapäällikkö. Sisäministeriön alaisuuteen kuuluvat muun muassa poliisiasiat. Voi perustellusti sanoa, että ylimmän poliisijohdon asiat ja henkilösuhteet ovat olleet viime aikoina sekaisin ja levällään kuin Jokisen eväät. On muodostunut sellainen käsitys, että ylimmässä poliisijohdossa jokainen urkkii toistansa kuin parhaina Stasin aikoina. Kantelut ja lapselliset ilmiannot ovat sinkoilleet tämän tästä julkisuuteen.  

Ministeriön korkein virkamies pitää ehdottomasti vaihtaa. Hallituksen pitää taata työrauha ministeriöön ja palauttaa luottamus poliisien ylimpään johtoon. Kansliapäällikkö Viljasella on ollut aikaa näyttää kykynsä johtaa vaativaa organisaatiota. Näytöt eivät ole olleet riittävät.

Presidentillä on ohkaiset perusteet nimittää Ritva Viljanen. Hän on nainen ja sosialidemokraatti ja se taitaa tässä tapauksessa Haloselle valitettavasti riittää. On varmaa, että keskustelu presidentin valtaoikeuksista tämän jälkeen jatkuu.