PERUSTERVEYDENHOITO RAPAUTUMASSA ?

Paras-hankkeen velvoittamana maakuntaamme on synnytetty yhteistoiminta-alue, joka järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut jokilaaksoissa yhdeksän sopimuskunnan alueella. Puhutaan JYTA-sopimuksesta eli Jokilaaksojen yhteistoiminta-alueesta, siihen kuuluvat Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Kinnula, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli.

Nyt on tuotu esiin aiheellisesti huolestuneita mielipiteitä siitä, että tämän JYTA-hankkeen synnytyksessä ovat olleet pääosassa ja yksinomaan alueen kuntien perusturvan johtoihmiset. He ovat turvanneet uudessa organisaatiossa itselleen johtavat asemat. Lääkärikunta on ollut kokonaan sivussa näistä järjestelyistä. Nyt on pelkona, että alueella toimivat vastuuntuntoiset lääkärit lähtevät muihin hommiin. Se olisi lopun alkua.

Perusterveydenhoitoa koko maakunnassa ja Kokkolassakin on viety eteenpäin härkäpäisyydellä tuijottaen vain omaa sektoria. Kun keinot ovat loppumassa niin on otettu eurot käyttöön ja pestattu keikkalääkäreitä. Monet keikkalääkärit ovat ottaneet virkavapaata julkisen sektorin viroistaan ja lähteneet rahastamaan kuntia. Lisäksi on jo hiukan näyttöä siitä, etteivät kaikki keikkailijat ota täyttä vastuuta tehtävistään vaan lääkkeenä on lähete keskussairaalaan.

Nämä aikaansaadut järjestelyt eivät tule riittämään vaan tarvitaan koko terveydenhuollon rakennetta käsittävää tarkastelua. Maakunnallisena tavoitteena tulee olla, että kuntalaisten palveluista tärkein, terveystoimi, on kokonaisuudessaan saman hallinnon alla.