TIESTÖMME KUNTO

On sanottu ja monin silmin todettu, että alempiasteisen tieverkon kunto maassamme on nyt todella huono. Tänään ei pitäisi kenenkään joutua huolestuneena odottamaan sitä, että pääseekö maitoauto, rehuauto, paloauto tai ambulanssi tietä pitkin määränpäähän. Eräitten selvitysten mukaan sorateiden kunto ei ole ollut näin huono 1950-luvun jälkeen.
Tieyhdistys muistuttaa, että yksityistiet ovat osa maamme liikennejärjestelmää. Yksityisteillä on myös yleistä liikennettä, jota käyttävät monet muutkin kuin tieosakkaat. Yhteiskunnan pitäisi olla mukana myös niiden kunnostustoimien rahoittamisessa. Ruotsissa tietääkseni avustukset Suomeen verrattuna ovat kymmenkertaiset.
Selitykseksi ei kelpaa se, että meillä vuosi oli sateinen tai että talvella oli lunta ja pakkasta. Tähän asti tieverkon kunto on huonontunut mentäessä Länsi-Euroopasta itään päin, nyt tilanne on muuttumassa Suomen kohdalla. Me ennen ihmetellen puhuimme rajan takana olevan kauniin Karjalan tiestön huonokuntoisuudesta. Nyt voimme siirtää ihmettelyn omiin liikenneväyliimme.
Oman paikkakuntani Kälviän monet tiet ovat huonossa kunnossa. Vanhat öljysoratiet ovat reikäisiä ja vaarallisia ajaa. Soratiet näin keväisin ovat liki kulkukelvottomia.
Arvoisat tiestömme kunnossapitäjät ja päättäjät! Täällä olisi käyttöä niille elvyttämisrahoille.
Tapani Hankaniemi