KOKKOLAN RAUTATIEASEMA-ALUEEN SUUNNITTELU ETENEE

Kokkolan rautatieasema-alueen tukkoisuus ja vaarallisuus on puhuttanut raideliikenteen käyttäjiä pitkään. Nyt alueen suunnittelu on saanut uutta puhtia.

Vuoden alusta on toimintansa aloittanutt uusi yhtiö Senaatin Asema-alueet Oy. Yhtiön perustamisen taustalla on ollut valtion kiinteistöomaisuuden hajaantuminen junaliikenteen asema-alueilla useille toimijoille. Tähän saakka omistus on hajutunut yleensä Senaatille, VR:lle ja Liikennevirastolle. (nyk. Väylävirasto).

Tästä eteenpäin uusi kiinteistöyhtiö Senaatin Asema-alueet Oy huolehtii jatkossa eri puolilla Suomea sijaitsevien junaliikenteen asema-alueen kehittämisestä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Keskittämällä omistus ja vastuu yhdelle toimijalle saadaan kehittämiseen selkeyttä ja myös ketteryyttä.

Tämän merkittävän omistusjärjestelyprosessin keskeisenä toimijana ja osapuolena, oli valtion valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä. Tästä ansiokkaasta toiminnasta selkeästi sulka hattuun Mikalle.

Näillä järjestelyillä on iso merkitys Kokkolan rautatieasema-alueen sunnittelussa. Nyt Kokkolan kaupungilla on selkeästi osapuoli, jonka kanssa voi neuvotella ja suunnitella sekä sitten toteuttaa.

Tässä yhteydessä on mukava todeta, että Kokkolan kaavoitusosasto on toiminut tehokkaasti. Kun vielä asenteet tämän kaupungin kehityksen kannalta tärkeän toimijan johdolla ovat kohdallaan, niin on lupa odotella myönteisiä tuloksia myös raideliikennealueemme kehittämisessä.

Tapani Hankaniemi

kaupunginvaltuutettu