VALTUUSTOKAUDEN AVAUS

Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraamaan tullut yleisö

Kokkolan kaupunginvaltuuston vanhimpana jäsenenä minulla on kunnia avata uusi valtuustokausi 2017-2020.

Kesän ja lomien kynnyksellä pitäisi puhua vain mukavista asioista.. Suuri huoli on kuitenkin kaupunkimme taloudesta. Veronkorotusten tie on käyty loppuun ja velkamäärä on merkittävä.

Ympärillämme pyörivät sote-ja maakuntauudistukset eivät maksa velkojamme. Käy uudistusten kanssa miten tahansa, niin Kokkolan on ihan itse velkansa hoidettava.

Tämän valtuuston on saatava kaupungin talous paremmalle tasolle. Se on ehdoton tavoite ja vaatimus.

Esitän vakavissani myös toivomuksen. Vähemmän tutkintapyyntöjä ja enemmän keskinäistä luottamusta. Ei näihin hommiin poliisiviranomaisia tarvita kyllä demokratian pelisäännöillä pitää päästä eteenpäin

Pakollisten kovien talouspäätösten vastapainoksi on kiinnitettävä myös huomiota pehmeisiin arvoihin. Sivistys-ja opetustoimen merkitys ja niiden haasteet korostuvat.

Kaupunkilaisten vireään harrastus- ja kulttuuritoimintaan on löydyttävä panostusta ja ymmärrystä. Urheiluun ja kulttuuriin on edelleen viisasta satsata. Niissä tehdään isolla joukolla paljon vapaaehtoistyötä. Sitä ei saa lamaannuttaa.

Kokkolassa on paljon myönteisiä asioita. Väkilukumme kasvaa ja työttömyyslukumme ovat koko maan keskiarvon alapuolella. Yrityspuolella menee tällä hetkellä hyvin ja merkittäviä myönteisiä odotuksia on olemassa.

Kuntien ja kaupunkien menestymistä tullaan jatkossa mittaamaan ja arvioimaan paljolti elinvoimakysymyksillä. Uudet yritykset ja työpaikat ovat yksi menestymisen edellytys. Niistä tullaan alueitten kesken kilpailemaan. Työ ja toimeentulo on ratkaiseva hyvinvointitekijä.

Näillä arvoilla mitataan sitä, onko kaupunkimme Hymyilevä Kokkola?

Yhteistyöllä meidän tulee hakea ratkaisut ja suunnata kohti menestyksellistä valtuustokautta.

Näillä ajatuksilla avaan tämän kokouksen.