PUOLUSTUSDOKTRIINIMME

Nykyinen voimassa ole puolustusselontekomme pitäisi päivittää ajan tasalle.

Toisin sanoen se pitäisi uusia ja palata Paasikiven ja Kekkosen

viitoittamalle tielle.

Rauhantyö keskiöön ja puolueettomuus kunniaan.