JULKISEN TERVEYDENHUOLLON PUOLESTA

Kunnista kolmannes on palauttanut sosiaali- ja terveysalan ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi. Tämä ilmenee tänään julkaistusta Sosiaalibarometristä. Kyselyyn vastanneet sosiaali- ja terveysjohtajat kertovat yleisimmiksi syiksi laatuongelmat ja kustannussäästöt.

Yli puolet vastaajista kertoo, että ostopalveluiden laadussa on ollut ongelmia. Puolet toteaa palveluiden ostamisen lisänneen kustannuksia neljän viime vuoden aikana.

Päättäjien on syytä miettiä mihin suuntaan suomalaista terveydenhuoltoa kehitetään. Ruuhka-Suomessa tilanne on menossa kovaa kyytiä suuntaan, jossa yleistä julkista terveydenhuoltoa käyttävät vain eläkeläiset ja rupusakki. Muu väestö käyttää pitkälti yksityistä terveydenhuoltoa tai työterveyden palveluita.

Julkisen terveydenhuollon puolustajien on syytä olla huolissaan tällaisesta kehityksestä.