”TÄÄ ON KYLMÄ MAA”

Pohjoisen satamat ovat jäiden saartamina ja jäänsärkijöillä riittää auttamista. Monien yritysten arkipäivää ovat nyt ahtojäät hankaloittamassa.  

Kevättä kohti mennään ja aurinko sekä Golf-virta nykyisine virtauksineen armahtaa ja tuo meille lämpöä ja taas toivotun kesän. Siperian armottomat säät ovat kuitenkin meistä vain Golf-virran etäisyydellä. Näin sanovat pitkän matkan sääennustajat.

”Tää on kylmä maa. Et sydäntäs palelluttaa saa,” laulaa lahjakas sanoittaja ja laulaja Chisu. Hän on oikeassa ja samalla sen voi käsittää myös varoitukseksi, että yhteiskunnallisia päätöksiä pitää tehdä lämpimin sydämin ja ympäristöä kunnioittaen. 

Taiteilijat ovat läpi historian ottaneet kantaa epäkohtiin ja pyrkineet olemaan mukana yhteiskunnallisissa muutoksissa. Osallistuvalla taiteella on ollut sukupolvesta toiseen merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja vaikutus.

Poliitikkojen ei saa sydäntänsä palelluttaa vaan heidän pitää herkällä korvalla kuunnella ja seurata muutakin kuin markkinavoimia. Ihmisten jokapäiväiset asiat ja murheet sekä luonnon kunnioittaminen tulee olla vastuuntuntoisen poliittisen liikkeen asialistalla.

Suomen Keskustalle ihmisten kuunteleminen ja kestävän kehityksen periaate on ollut itsestään selvyys. Keskustalaiset ovat aina arvostaneet luontoa ja oppineet sen kanssa sopusoinnussa elämään.

Keskusta on taas kamppailemassa suurimman puolueen asemasta. Me emme ole yhteiskunnan murroksessa rutistuneet vaan keskustan yhteiskunnnallinen viesti on yhä edelleen terävä. Keskusta puhuu pääministeri Mari Kiviniemen johdolla ASIAA.