TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN HAASTEITA

Aina vaalien alla annetut lupaukset tahtovat ottaa ehdokkaista yliotteen. Mielestäni pian alkava uusi valtuustokausi Kokkolassa ja muuallakin Suomessa tulee olemaan  sopeuttamisen aikaa.

Uuden kaupunginkaan varat eivät riitä kaikkeen hyvään. Toimintoja on järkeistettävä ja turhia päällekkäisyyksiä on purettava. Palvelujen tuotannossa on katsottava, millä tavalla ne toteutetaan. Mikä on edullisin vaihtoehto. Entisellä menolla ei ole joka rintamalohkolla järkevää jatkaa.

Meidän on myös myönnettävä, ettei pelkällä perusturvalla eletä, vaikka sen toimivuus ja palvelut ovat kuntapalveluista tärkeimpiä. On huolehdittava myös, että kaupungin savupiipusta nousee kehityksen savu. Työstä ja toimeentulosta ne varat yhteiseen hyvinvointiin ja perusturvankin rahoittamiseen tulevat. 

Kokkolan kokonaiskehitys on ollut myönteistä. Asukasluku on ollut jo pitkään kasvussa, uusia työpaikkoja on saatu kiitettävästi syntymään. Elinkeinorakenteen monipuolisuus on vahva valtti, se pehmentää tulevan todennäköisen taantuman vaikutuksia Kokkolanseudulla.  

Meillä ovat monet asiat tällä hetkellä hyvin. Tulevaisuuden haasteista yksi keskeisimpiä on vakauttaa kaupungin talous. Tätä ehdottoman tärkeää haastetta ei pysty yksi valtuutettu eikä yksi puolue toteuttamaan. Kaupungin talouden kunnossa pitäminen vaatii vastuullisuutta ja poliittista yhteistyötä. Virkamiesjohdon ja luottamushenkilöitten välinen yhteistyö on myös myönteisten uudistusten eteenpäin viemisen edellytys.