KESKUSSAIRAALAMME TIE?

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tulevaisuuden ratkaisevat pitkälti maksavat asiakkaat. Suuntautumisella ja sillä mihin päin elettyä elämää raportoidaan ei ole ratkaisevaa merkitystä. Uskon, että jokainen on sitä mieltä, että keskussairaalamme yhteistyö Oulun yliopistollisen keskussairaalan kanssa on ollut tärkeätä ja sitä tulee ehdottomasti jatkaa. 

Mutta ei tilanne oikeuta meitä yksisilmäisyyteen, johon helposti tällaisessa tunteita liikauttelevassa asiassa ajautuu. Valtakunnassa ”tsekataan” lähitulevaisuudessa synnytys- sairaaloita. On ehdottoman tärkeätä, että oma keskussairaalamme pystyy lisäämään synnyttäneiden määrää. Se pitkälti turvaisi muunkin sairaanhoidon toiminnan tason ja laajuuden täällä omassa maakunnassamme.  Tästä synnytyssairaaloiden ”luokittelusta” saatiin esimakua, kun Tammisaaresta päätettiin lopettaa synnytysosasto. Tässä tarkastelussa sijaintimme antaa meille hyvät lähtökohdat.

Jos uusi terveyslaki tulee antamaan potilaille subjektiivisen oikeuden valita sairaalansa, niin se tietää sitä, että OYS:n kanssa meidän on tulevina vuosina  vaikeata kilpailla asiakkaista. Kyllä yliopistollinen keskussairaala vetää pitkän korren ihmisten päästessä valitsemaan itselleen erikoissairaanhoidon hoitopaikkaa. Se on tosiasia.

Kysymys kuuluu, että tuoko pohjoinen suuntaus terveydenhoitoomme lopullisen turvan ja paremmuuden. Vastaan itse, että ei alkuunkaan. Me tarvitsemme keskussairaalaamme maksavia asiakkaita myös etelästä, jos aiomme pitää tämän tasoista ja laajuista toimintaa yllä. On lyhytnäköistä uskoa, että pelkkä karttapohjoinen pitää rakkaan Keski-Pohjanmaamme elinvoimaisena ja turvaa palvelumme.