ALUEVALTUUSTON KOKOUS 7.3.2022 Soiten auditorio

Arvoisat aluevaltuutetut, hyvät viranhaltijat ja kuulijat

Tervetuloa historialliseen kokoukseen.

Meillä keskipohjalaisilla on hyvät lähtökohdat aloittaa uuden hyvinvointialueen taival. Meillä on ollut valmiina Soite. Alkuvuosi on sen hallintoa ja toimintaedellytyksiä puolueitten ja viranhaltijoitten yhteistyönä hiottu iskukuntoon.

Uudistus on historiallisen suuri. Sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta kunnilta valtion rahoitukseen. Se merkitsee sitä, että taloudelliset eväät palvelujen tuottamiseen voivat muodostua haasteellisiksi.

Haasteista suurin on keskussairaalamme turvaaminen päivystävänä sairaalana. Sen toiminnan varmistamiseksi talouden ja toiminnan kannalta tarvitaan riittävä potilas- ja asiakasmäärä. Oma tasokas lähellä oleva keskussairaala on maakuntamme ihmisille suunnattoman iso asia.

Etelässä oleville ruotsinkielisille asiakkaille nyt aloittava Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue lähettää ystävälliset yhteistyön terveiset. Haluamme jatkaa sujuvaa yhteistyötämme. Språket är inget problem. Man kan prata ock få vård på svenska från Soite.

Samoin pohjoisen suuntaan tarjoamme tasokasta lähellä olevaa palvelua. Näistä tärkeistä yli maakuntarajojen menevistä yhteistyön muodoista neuvotellaan hyvinvointialueiden kesken.

Vahva hyvin johdettu sairaala on myös kiinnostava työympäristö. Lääkäreistä ja muista hoitoalan osaajista on kova kilpailu. Talon pitää olla vetovoimaisessa kunnossa. Soiten valtuuston hyväksymään kestävä Soite- ohjelmaan sisältyy paljon tärkeitä tavoitteita.

Toimipisteiden palvelut määräytyvät palvelutarpeiden mukaan. Nykyisen valtuuston asialistalla ei ole toimipisteiden lakkauttamisia.

Perusterveydenhuolto sairaaloineen on tärkeä kehittämisen kohde. Tehokkaasti ja ammattiosaajia kuunnellen hoidettu perusterveyden hoito säästää merkittävästi erikoisairaanhoidon menoja. Tavoitteeksi ei tällä rintamalla riitä kaiken pitäminen ennallaan. Tavoitevihossa pitää olla maininta myös kehittämisestä.

Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on myös haasteista suurimpia. Sijaisten saanti on vaikeutunut ja riittävän hoitohenkilökunnan turvaaminen on iso huolenaihe. Sen eteen tulee tehdä töitä jokaisella hallinnon tasolla.

Kotiin tuotavia liikkuvia palveluja on kehitetty ja kehitetään koko ajan. Voidaan perustellusti sanoa, että hädän hetkellä apu ei ole koskaan ollut näin lähellä. Nykyaikainen, hyvin varustettu ambulanssi on kuin pienoissairaala. Sen apu on puhelinsoiton päässä.

Ikäihmisten palvelut tulevat olemaan myös toiminnan keskiössä. Kotona asuminen erilaisin tukitoimin niin pitkään kuin mahdollista tulee olla jatkossakin tärkeä lähtökohta. Mutta myös ympärivuorokautisia hoitopaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa vanhuusväestön lisääntyessä.

Meidän tulee tiedostaa jatkossa se, että isoimmat investoinnit ja toiminnalliset peliliikkeet tulee yhteensovittaa YTA-alueen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että yläjohdossa pitää olla verkostot hallitsevia, neuvottelutaitoisia ja myyntihenkisiä osaajia.

Päätän puheeni hartaseen toiveeseen, että rauhan kellot alkaisivat soida Ukrainassa.