SOITEN VALTUUSTOKAUDEN AVAUS

Arvoisat Soiten valtuuston jäsenet, uudet ja jatkavat täällä salissa ja siellä Teams-yhteyden varassa,
arvoisat viranhaltijat ja kuulijat
Olemme aloittamassa historiallista valtuustokautta. Valtuustokautemme tulee olemaan lyhyt mutta merkityksellinen. Vuoden 2023 alusta Soite siirtyy lopullisesti ensi tammikuussa valittavan aluevaltuuston vetovastuuseen.
Meidän tehtävänämme on viedä Soite, tämä Keskipohjanmaan ja laajemmankin alueen lippulaiva turvallisesti uuteen aikakauteen. Soitessa on tällä hetkellä noin 4000 työntekijää joista noin 1500 työskentelee täällä keskussairaalassa, joten isoista asioista on kysymys.
Meidän on huolehdittava siitä, että tämä arvokas laiva pääsee mahdollisimman tyvenessä ja sisäisesti ehyenä selviämään sote-uudistuksen vaatimuksista ja ottamaan vahvana vastaan tulossa olevat muutokset.
Tässä yhteydessä haluan antaa henkilökunnalle rauhoittavan viestin, Meillä on nyt jo Soitessa hyvin hiottu organisaatio. Uusi valittava aluevaltuusto voi tällä joukkueella hyvin pitkälti aloittaa taipaleensa.
Naapurissamme asuville kruunupyyläisille lähetän ystävällisiä terveisiä. Soitella on tahto jatkaa yhteistä taivaltamme, joka on tähän saakka sujunut hyvin. Soite on teidän vieressänne. Vain kädenojennuksen päässä. Katsokaa karttaa ja tarttukaa ojennettuun käteen. Monipuolinen osaamisemme on teidän käytössänne. Språket är ingen problem. Vi kan tala ock vårda också på svenska.
Tämä Kruunupyy asia vaatii kaikilta poliittisilta tahoilta ymmärrystä ja ennen kaikkea tukea. Erityisesti toivon Kokkolan ja lähiseudun RKP:n edustajilta rakentavan pontevaa ulostuloa ja mielipidettä.
Myös maakuntarajan pohjoispuolelle lähetämme terveisiä ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä jota suurella tahdolla haluamme jatkaa.
Keskussairaalamme on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Monilla mittareilla on todettu, että toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta. Yksi sairaalamme menestystekijöistä on ollut synnytysosastomme, jossa vuositasolla tapahtuu liki 1700 synnytystä. Se on vahva näyttö siitä, että Keski-Pohjanmaan keskussairaala pysyy päivystävänä sairaalana.
Lopuksi haluan kiittää koko Soiten henkilökuntaa. Te olette urhoollisesti jaksaneet kantaa koronan aiheuttaman suuren lisäkuorman. Toivotan teille uuden valtuuston puolesta voimia jatkaa vaativassa työssänne alueen asukkaiden terveyden hyväksi.
Soiten valtuuston puheenjohtaja
Tapani Hankaniemi
Kuvassa voi olla 1 henkilö ja sisätila
Näytä kävijätiedot
Mainosta julkaisua
17