SYYSRIIHELLÄ PUIDAAN UUTTA HALLINTOMALLIA

Kokkolassa valmistellaan uutta hallintomallia. Siitä pitäisi päättää alkavan syksyn aikana. Esillä on ollut useampia vaihtoehtoja. Vakavimmin on puhuttu tutusta virkamiesmallista, valiokuntamallista sekä pormestarimallista.

Pormestarin valitsee kuntalain mukaan valtuusto. Se voi tietää pitkää poliittista vääntöä. Mikä näin valitun pormestarin asema sitten tällaisen kamppailun jälkeen olisi?  Ehkä hän olisi enempi tai vähempi poliittisten puolueiden etäispääte ja kenties hänen roolinsa jäisi heikoksi. Tätä tukevat ainakin omat verkostotietoni nykyisistä pormestarikunnista. Moni niissä kyselee, että mistä ja millä ansioilla niin sanotulle pormestarilla tuollaista palkkaa maksetaan?  Kuntalaki ei tällä hetkellä salli suoraa kansanvaalia pormestarin valitsemiseen.

Mielestäni luottamushenkilöitten roolia on syytä vahvistaa. Esimerkiksi kaupunginhallitukseen pitää mennä vaalien kautta. Samoin lautakuntien puheenjohtajat tulee valita sellaisista henkilöistä, jotka ovat mittauttaneet kannatuksensa kunnallisvaaleissa. Yksi pohdinnan kohta on myös, montako lautakuntaa Kokkolassa tarvitaan? Paljon muutakin hiomista löytyy.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan asema on keskeinen ja sitä on syytä vielä lujittaa. Myös valtuuston roolin vahvistaminen pitää kuulua uuden hallintomallin tavoitteeseen. Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat nykyaikaa. Kaupungin luottamustehtävissä olevilla menee paljon aikaa asioiden perehtymiseen ja valmisteluun. Sekin tulee ottaa uudessa hallintomallissa huomioon. Luottamustehtävä tänä päivänä on vaativa homma.

Itse olen näillä tiedoilla virkamiesmallin kannalla. Luottamushenkilöiden on voitava luottaa siihen, että käsiteltävät asiat on valmisteltu lain mukaisesti, asiantuntijoita kuunnellen sekä virkavastuulla. Asioitten valmisteluprosessiin ei tarvitse sotkea politiikkaa. Sen kyllä ehtii tehdä myöhemminkin. Virkamiesjohtajalta vaaditaan tänä päivänä tuloksia. Johtajasopimus on tehtävä tässäkin mielessä huolellisesti.

Äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on löydettävä uusia keinoja. Kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on kehitettävä. Sähköiset yhteydet antavat tähän hyvät mahdollisuudet.

Tässä muutamia ajatuksia syksyn puintiin.