VANHUSTEN LAITOSPAIKKOJA ON LIIAN VÄHÄN

Aivan ensimmäisiä valtuutetun tehtäviä on selvittää missä vanhustenpalveluissa mennään. Tämän hetken tietona on viestitetty, että esimerkiksi Kälviän Leporantaan on liki kymmenen vanhuksen jono.

Kantakaupungin tilanne on vielä huonompi. Vanhuksia makaa keskussairaalassa ja terveyskeskuksessa koska hoidon porrastus ei toimi. Ei ole vapaita paikkoja mihin vanhuksia voisi sijoittaa.

Leväperäisyyttä vai ei? Kallista ja epäinhimillistä asioiden hoitoa joka tapauksessa. Nyt vaaditaan poliittisilta päättäjiltä toimenpiteitä. Taloustilanne on haastava mutta kaikki tehtävissä oleva pitää tehdä.

Vanhusten hoitoon on saatava tiloja ja resursseja lisää.