KULTTUURIT TÖRMÄYSKURSSILLA

”Suomi on poikkeuksellisen lainkuuliainen maa, jossa lait ja sopimukset ohjaavat ihmisten toimintaa yllättävänkin paljon. Valtaosassa maailman maista vallitsee kuitenkin kollektiivinen kulttuuri, jossa ihmisten väliset suhteet ovat lakia tärkeämpi asia.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Suomessa tuttavien ja sukulaisten suosimista on tullut suorastaan rikollinen teko. Ihanteemme on individualisti, joka tapaa ihmisiä enintään verkossa. Tällainen ihminen tekee kaikki päätökset rationaalisesti eri vaihtoehtoja arvioimalla. Mediassa saattaa syntyä jopa kohu siitä, että joku sattuu tuntemaan väärän ihmisen.

Kollektiivisissa maissa puolestaan on suorastaan typerää jättää suosimatta tuttavia ja sukulaisia. Tällaisia maita ovat muun muassa Venäjä, Kiina ja Italia. Näissäkin maissa lailla ja sopimuksilla on merkityksensä, mutta tuo merkitys vaihtelee tilanteiden mukaan. Jos sopimus on ristiriidassa oman kollektiivisen verkoston edun kanssa, menettää sopimus merkityksensä.” Näin Talousuutiset.

Erilaisten kulttuurien törmäyksestä on pitkälle kysymys myös lasten huoltajuuskiistoissa veli venäläisen kanssa.