TYÖMARKKINAT PITÄÄ HUOMIOIDA KOULUTUKSESSA

Valtion on syytä jatkossa seurata työmarkkinoita vielä aiempaa tarkemmin, jotta koulutus suuntautuu oikein. On niin yhteiskunnan kuin yksilönkin etu, että tulevia osaajia koulutetaan niille aloille, joissa työtä oikeasti on tarjolla.

Vaikka tulevaisuudesta ei koskaan voi olla varma, on nuorille yritettävä antaa mahdollisimman oikeat eväät pitkälle työelämätaipaleelle. Koulutuksen suunnittelussa on entistä paremmin otettava huomioon työelämän tarpeet.

Toki myös yleissivistävälle koulutukselle on jatkossa oltava sijansa.