EIVÄT RAPORTIT KETÄÄN HOIDA

Kokkolan kaupunginvaltuustossa joukolla kiiteltiin vastavalmistunutta vanhusten palveluraporttia.On totta, että päätöksenteon taustana ja tukena on oltava luotettavaa tietoa. Mutta on syytä muistaa, etteivät raportit ketään hoida. Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä panna asiat kuntoon.

Vanhusten tilanne Kokkolanseudulla oli ilman tätä raporttiakin johtavien viranhaltijoitten tiedossa. Vanhusten lukumäärä, kunto ja asumisolosuhteet kyllä tiedettiin. Tällaiset tiedot pitäisi omien virkamiesten pystyä kokoamaan ja tuomaan päättäjien ulottuville.

Jatkuvat raportit ja selvitykset ovat heikkouden merkki. Se osoittaa, ettei Kokkolan päätöksenteossa ole puhtia. Niin terveydenhuollossa, hallinnon uudistamisessa kuin vanhustenhoidossa asiat makaavat ja tarpeelliset uudistukset odottavat uusia päättäjiä.