KESKUSSAIRAALAMME TULEVAISUUS

Suuntautumiskeskustelun yhtenä huolen aiheena on ollut se, miten keskussairaalamme huominen järjestyy. Etelän vaihtoehdossa tuotiin esiin näkökohta, että Oulun yliopistollisen keskussairaalan kanssa tehtävä yhteistyö vaikeutuu.

Keskussairaalamme henkilöstö on valtaosaltaan tyytyväinen OYS:ltä ostettuihin palveluihin ja laajemminkin kanssakäymiseen. Tyytyväisiä ovat myös keskipohjalaiset päättäjät yli puoluerajojen. Mikään ei uhkaa sairaala-asioissa tällä hetkellä tätä pohjoisen suunnan hedelmällistä yhteistyötä. Tämän todisti meille hiljan ministeri Mauri Pekkarinen.

Kun otetaan vielä huomioon, että OYS:lla on periaatteessa kapasiteettia hoitaa koko pohjoiskalotin erikoissairaanhoito ja väkiluku Oulun reservaatissa tuskin isonee. Päinvastoin Oulun seutua lukuun ottamatta Kainuu ja pohjoisen kylät pikkuhiljaa luovuttavat väkeä etelän asutuskeskuksiin. 

Voisi perustellusti päätellä, että OYS:lle kyllä jatkossakin kelpaavat keskipohjalaistenkin rahat. Vaikka ylivieskalaiset peloittelevat, että joudutte Tampereen leikkausjonoihin, niin tällainen huolen aihe on turhan aikaista. Ei Oulun eteläinen päätä keitä Oulussa hoidetaan. Kyllä sieltä meille apua annetaan, jos vain on rahaa ja asiakkaita.

Kuntapäättäjien tulee kuitenkin muistaa, että erikoissairaanhoito tulee jatkossakin olemaan niin kallista, että joudutaan varmasti myös kilpailuttamaan palveluja. Erikoissairaanhoidon kustannukset uhkaavat karata pilviin ja viedä peruskuntien tiukilla olevat taloudet yhä syvempään ahdinkoon.