VERORAHOJEN TUHLAUSTA JA AMMATTITAIDOTTOMUUTTA

Tienpidossa on menty viime vuosina ojasta allikkoon. Ennen säällä kuin säällä kuljettavat soratiet on saatettu tielaitoksen toimesta sade- ja kelirikkoaikana liikennöimättömään kuntoon.

Kälviällä Ridankylän ja Passojan kylätiet ovat taas kevään edistyessä sietämättömässä tilassa. Kylät ovat käytännössä liikennemotissa. Näille teille ajettu pintamateriaali on kelvotonta näihin olosuhteisiin.

Toinen ihmetystä herättävä asia on Kälviä – Ullava tien viimekesäinen päällystystyö. Nyt tie on huonommassa kunnossa kuin ennen päällystystä. Samat kuopat ja lisäriesana uudesta päällysteestä irtoava kiviaines, joka on jo tämän kevään aikana särkenyt tuulilaseja ja tehnyt autoille maalivaurioita.

Onko tielaitoksesta (tiehallinto/Destia) tullut kokeilulaitos, joka ei enää hallitse tehtäväänsä?  On aiheellista kysyä, mihin on kadonnut tienpidon ammattitaito? Vähät rahat eivät riitä selitykseksi.