KESKITTÄMINEN EI OLE YMPÄRISTÖTEKO

Puheet siitä, että suurten kaupunkien kaukolämpö olisi ympäristöystävällisempää kuin sähkölämmitys voi asettaa hyvin kyseenalaiseksi. Sähkö voidaan tuottaa uusiutuvista raaka-aineista, mutta kaukolämpöä saadaan pääsääntöisesti kivihiilestä ja maakaasusta. Maaseudulla voidaan hyödyntää kaupunkeja enemmän myös vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja.

Kaikesta huolimatta vastakkainasettelu ja syytteleminen eri asumispaikkojen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä on keinotekoista. Ennen kaikkea kysymys on – asuinpaikasta riippumatta – ihmisten elintavoista ja kulutustottumuksista. Jokainen voi omilla päätöksillään ja valinnoillaan vaikuttaa oman hiilijalanjälkensä suuruuteen. Sekä maaseudulla että kaupungeissa voidaan rakentaa ympäristöystävällisesti.

Mielestäni Kataisen hallituksen voimakasta keskittämispolitiikkaa ei voida puolustella ympäristöperustein. Vihreitten mukanaolo hallituksessa on yhtä tyhjän kanssa. Siinä ei hiilijalanjälki suurene eikä pienene.

OUTOA SALAILUA

Viime viikolla ympäristöministeriö ja Metsähallitus järjestivät Varsinais-Suomessa Laitilassa kuulemistilaisuuden maakuntaan perustettavista, uusista luonnonsuojelualueista. Kutsu tilaisuuteen oli vain kovin rajattu.

Koska aiemmin Natura-suojeltujen alueiden tulevat lisärajoitukset koskisivat lähinnä metsästystä, kuulemistilaisuuteen oli kutsuttu vain metsästysseurojen edustajia. On omituista, että esimerkiksi suojelualueiden läheisyydessä olevia maanomistajia ei haluttu kuulla. Suojelu ja sen rajoitukset kiinnostaisivat varmasti laajempaakin yleisöä.

Salailun kruunasi se, että tiedotusvälineet haluttiin pitää tilaisuudesta ulkona. Paikalle pyrkineelle Maaseudun Tulevaisuuden toimittajalle järjestäjät totesivat, että tilaisuus on suljettu, eikä häntä päästetä sitä seuraamaan.

Ympäristöministeri Niinistön johtama ministeriö toimii salaseuran tavoin. On ihmeellistä, että suunniteltujen suojelukohteitten lähellä olevat maanomistajat pidetään valmisteluista syrjässä ja tietoja pantataan. Tuomittavaa toimintaa.

KESKUSTAN KÄRKIKAARTIA KANNUKSESSA

Eilen illalla oli Keskustan ympäristöilta Kannuksen kaupungintalolla. Pääalustajina olivat ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja entinen MTK:n puheenjohtaja, eurovaaliehdokas Esa Härmälä.

Ilta oli onnistunut. Alustajat kuuluvat Keskustan kärkikaartiin. Molemmilla on tietoa ja taitoa kertoa asiat, niin että kuulijat ymmärtävät mistä on kysymys. Lisäksi molemmilla on oikea ote ympäristöasioihin. He viljelevät ja varjelevat terveellä talonpoikaisjärjellä. Kyllä Esa Härmälän voi Brysseliin lähettää. On varmasti mies paikallaan.

Sekä Lehtomäki ja Härmälä tietävät, että Keskustan ympäristöimagon on oltava raikkaan myönteinen, jos mieli pärjätä puolueitten välisessä kisassa. Huolimatta siitä, että osa kannattajistamme suhtautuu nihkeän varauksellisesti  ympäristöämme koskeviin uusiin velvotteisiin ja toimenpiteisiin. Ympäristöasioissa pätevät samat lainalaisuudet kuin muissakin asioissa. Jos puolue jää tallomaan aitovierille, niin kyllä siellä sitten tallata saa.

Keskustan tie on uudistusten tie. Pitää kulkea ajassa ja etulinjassa.