OIKEAA ELVYTTÄMISTÄ

olisi nyt tehdä jäntevällä etenemisellä päätös uuden ydinvoimalan rakentamisesta Pohjois-Suomen teollisuuden tarpeita varten. Tähän tarkoitukseen jo tutkaillut Pyhäjoki tai Simo olisivat sijainniltaan sopivia vaihtoehtoja. Potentiaalinen hankkeen toteuttaja voisi olla Fenno Voima.

Nyt pitäisi kuunnella tarkasti teollisuuden ääntä, jos mieli pitää nykyiset suurteollisuuden työpaikat pohjoisessa Suomessa. Teollisuuden käyttämä perusenergia päästökauppalisineen on yksinkertaisesti käymässä liian kalliiksi.  

Nyt pitäisi kiireen vilkkaa ryhtyä tosi toimiin, sillä tällaiset hankkeet toteutuvat parhaissakin tapauksissa vasta monien vuosien kuluttua. Tässä olisi maakunnan liitoillekin todellista asiaa eteenpäin vietäväksi. 

Vääjäämättä joskus eteen tuleva talouden nousukausi monine haastavine hankkeineen tarvitsee politikoilta selvän energiaratkaisun. Jos mieli pitää pohjoinen ulottuvuus globaalissa kilpailussa mukana.