HYVÄT UUTISET KORTILLA

SUORA LAINAUS LAURI KONTROLTA MAASEUDUN TULEVAISUUDESTA

”Uudet työpaikat syntyvät vain investointien kautta. Jotta teollisuus investoisi, sillä pitäisi olla varmuus mm. siitä, että tulevaisuudessakin on saatavilla edullista energiaa. Suomi on energiariippuvainen maa eikä sitä asiaa kovin helposti muuteta.

Varmuutta edullisesta energiasta ei kuitenkaan enää ole. Ensi talvena palataan jälleen polttamaan hiiltä, kiitos sen, että turpeen tuotantoa on ajettu alas. Keinotekoinen cityvihreys on käytännössä hiilenmustaa. Pohjois-Suomen ydinvoimahanke on enemmän kuin heikoilla. Lienee vain ajan kysymys, kun koko projekti pannaan jäihin.

Samaan aikaan kun työttömyys lisääntyy, valtion velka jatkaa kasvuaan. On huono yhtälö, jos investoinnit vähenevät samaan aikaan kun valtio joutuu leikkaamaan. Seuraavaksi leikkauslistalla on maataloustuki, jos Brysselin neuvotteluissa käy huonosti. Leikkauslistat syventävät lamaa entisestään.

Suomi alkaa kaivata hyviä uutisia. Toistaiseksi niitä ei ole vaan yskä sen kuin pahenee.”

Kontron kanssa samaa mieltä. Hyvät uutiset taitavat olla kortilla.

USKALLUSTA KEHIIN

Suomi ja erityisesti sen maaseutu tarvitsisivat nyt uutta uskallusta. Toimintaansa supistavien yritysten ja vähenevien työpaikkojen tilalle olisi löydettävä uutta tuotantoa – mieluiten korkealle jalostavaa sekä työtä ja arvonlisää tuottavaa. Tuotteiden vientikelpoisuus olisi tähän saumaan erinomainen juttu.

Liian usein Suomessa tuotettu raaka-aine – marja, vilja tai lankku – jalostetaan muualla houkutteleviksi tuotteiksi, joista osa ostetaan kalliilla rahalla ja hienoa laatua kiitellen takaisin maahamme. Tällaisella menolla kansa ja sen talous näivettyvät vähitellen.

Ideoita varmasti on ja löytyy. Uskallusta yrittämiseen meiltä puuttuu.

HUOLI HUOMISEN TYÖPAIKOISTA

 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat jo pitkään vastanneet uusien työpaikkojen syntymisestä Suomeen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana syntyneet 70 000 uutta työpaikkaa ovat syntyneet kaikki pk-yrityksiin. Samaan aikaan suuret yritykset ovat vähentäneet työntekijöitään.

Pk-yritysten merkitys työllistäjinä kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Näin voi ainakin päätellä viime aikojen uutisista suurten yritysten yt-neuvotteluista.

Yrittäjät ovat vanhenemassa. Suomessa on noin 74 000 vähintään 55-vuotiasta yrittäjää.  Vain 23 prosentilla yrittäjistä on jatkaja tiedoissa.”Koko kansantalouden kannalta on tärkeää, että näiden yrittäjien työlle löytyy jatkajia.

Edellä oleva kirjoitus on lainaus Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoituksesta. Tähän MT:n tilannekatsaukseen ja huoleen on helppo yhtyä.

Maan hallitus on ollut tässä huolenpidossa ponneton. Huomisen työpaikkojen turvaamiseen ei ole panostettu. Se on suuri vahinko.

 

KAIVOSALAN JA YMPÄRISTÖN ON PÄÄSTÄVÄ SOPUSOINTUUN

Suomi kaipaa kipeästi uusia kasvualoja. Nokian luisuminen on saatava korvatuksi muilla aloilla. Kaivosteollisuudesta voi muodostua todellinen kasvuala, joka nostaa Suomen.

Koulutus saattaa kuitenkin muodostua pullonkaulaksi. Henkilöstötarpeet ovat niin suuret, että koulutustarjontaa on oltava paljon. Lisäksi kaivosalan on pystyttävä parantamaan imagoaan. Nuoret eivät hakeudu alan koulutukseen, jos alan maine on huono.

Huonosti hoidetut ympäristöasiat voivatkin nousta esteeksi koko kaivosalan laajenemiselle ja uusien hankkeitten toteuttamiselle.

Myös metallien hintataso vaikuttaa ratkaisevasti laajennussuunnitelmien toteutumiseen. Monta vuotta tilanne on ollut varsin suotuisa. Se tietäisi esimerkiksi sitä, että Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksesta olisi tänä vuonna tulossa rakentamispäätös.

Kun kansainvälisestä taloudellisesta epävarmuudesta päästään, se tietää metallien hinnannousua.

Työtä ja toimeentuloa Suomi kaipaa tulevinakin vuosina. Ympäristön ja kaivosteollisuuden on löydettävä sellainen sopusointu, jolla voidaan mennä eteenpäin ja taata alan kullanarvoiset työpaikat

TYÖPAIKKOJA TARJOLLA

STT

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) varoittaa Suomea nopeasti uhkaavasta työvoimapulasta. Vuoteen 2020 mennessä Suomeen tarvitaan ministeriön teettämän tutkimuksen mukaan runsaat 150·000 uutta työntekijää.

Jos tätä ylläolevaa STT:n uutista uskoo, niin kyllä nuorilla työnhakijoilla Suomessa toivoa on.